Site URL som parameter

Scenario: Du vill kunna byta source/datakällan som är en URL(ex en Sharepoint-lista).(Bra om du har flera query som använder samma källa och du vill ändra på ett ställe, TEST eller PROD) Skapa din rapport som vanligtI Advanced Editor ersätt URL med ”& SiteURL &” Exempel:Source = SharePoint.Files(”https://domain.se/something/”, [ApiVersion = 15]), Source = SharePoint.Files(””& SiteURL &””, […]

Power BI URL-filter

Om du vill skicka med en filtrering i URL’en https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’ Om du också vill att rapporten är i fullskärm https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?rs:Embed=true&filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’

Northwind Dataset i xlsx-format

Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998. https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx Power BI rapport med endast ovan data samt en datum-tabell.https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/Northwind.pbix

Ta bort ”/” i slutet av rad

För att ta bort ”/” eller annat tecken i slutet av en rad gör föjlande. Markera önskad kolumn och välj ”Format”/”Trim”Därefter ”Advanced Editor” Ersätt Text.Trim med each Text.TrimEnd(_,”/”)(”/” kan ersättas med det tecken du vill ta bort.) Innan#”Trimmed Text” = Table.TransformColumns(#”Inserted Text After Delimiter”,{{”url-relation”, Text.Trim, type text}}) Efter    #”Trimmed Text” = Table.TransformColumns(#”Inserted Text After Delimiter”,{{”url-relation”, […]

Postort-Kommun-Lan

Sveriges postorter med koppling till kommun och län.(I de fall kommunerna beskriver sig som -stad eller Region- är dessa namngivna som -kommun.) Länk till CSV: https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Postort-Kommun-Lan.csv

Epoch (also known as UNIX time)

I vissa fall kan tids-kolumner se underliga ut när du hämtar in dessa i Power BI ex 1614609887869 som borde vara 2021-03-01 14:44:47. Troligen är det då Epoch-tid vilket räknar millisekunder från 1970-01-01. Du kan enkelt skapa en ny kolumn som visar datum/tid så det går att läsa genom att skapa en ”Custom Column” . […]

Välj värde beroende på

Välj värde beroende på om värde är BLANK.Om Xdatum är BLANK – Välj YdatumOm Ydatum är BLANK – Välj XdatumAnnars välj Xdatum Column =SWITCH (TRUE ();’ABC WS3000′[Xdatum].[Date] = BLANK (); ’ABC WS3000′[Ydatum].[Date];’ABC WS3000′[Ydatum].[Date] = BLANK (); ’ABC WS3000′[Xdatum].[Date];’ABC WS3000′[Xdatum].[Date])

Power BI – Matomo API

Google Analytics kan vara problematisk att fortsätta använda pga ogiltigförklarandet av Privacy Shield, då kan Matomo vara ett alternativ.https://www.datainspektionen.se/nyheter/europeiska-dataskyddsstyrelsen-diskuterar-privacy-shield-domen/ Nedan följer en beskrivning hur du bygger en rapport och visualiserar statistik för dina webbar baserat spå Matomo’s API. En rapport som visar statistik över besökare, sökord, webbläsare mm när du använder Matomo. Förutsättningar:Matomo (ex egen […]

Power BI – SCB DeSO Utländsk bakgrund

En rapport som hämtar uppgifter från SCB’s API. Då det inte går att hämta allt på en gång har jag gjort en funktion som hämtar data per DeSO-område. Rapporten har ett filter på vilken kommun som data hämtas för, ändra detta för att hämta det du är intressead av. Finns även en shape-map för Västragötaland […]

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter