Statliga förvaltingsmyndigheter med webbplats/URL, organisationsnummer och lokation.

NamnOrganisationsnrLokationWebbplatsKategori-Relaterat med
Åklagarmyndigheten202100-0084Stockholmhttps://www.aklagare.se
Alkoholsortimentsnämnden202100-5943Stockholmhttps://www.kammarkollegiet.se
Allmänna reklamationsnämnden202100-3625Stockholmhttps://www.arn.se
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård202100-6834Jönköpinghttp://www.vetansvar.se
Arbetsförmedlingen202100-2114Solna, Stockholmhttps://arbetsformedlingen.se
Arbetsgivarverket202100-3476Stockholmhttps://www.arbetsgivarverket.se
Arbetsmiljöverket202100-2148Solnahttps://www.av.se
Arvsfondsdelegationen202100-5950Stockholmhttps://www.arvsfonden.se
Barnombudsmannen202100-3690Stockholmhttps://www.barnombudsmannen.se
Blekinge tekniska högskola202100-4011Karlskronahttps://www.bth.seUtbildning
Bokföringsnämnden202100-3278Stockholmhttps://www.bfn.se
Bolagsverket202100-5489Sundsvallhttps://bolagsverket.se
Boverket202100-3989Karlskronahttps://www.boverket.se
Brottsförebyggande rådet202100-0068Stockholmhttps://www.bra.se
Brottsoffermyndigheten202100-3435Umeåhttps://www.brottsoffermyndigheten.se
Centrala djurförsöksetiska nämnden202100-6909Jönköpinghttps://cdfn.se
Centrala studiestödsnämnden202100-1819Sundsvallhttps://www.csn.seUtbildning
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt202100-6842Stockholmhttps://www.riksdagen.se
Delegationen mot segregation202100-6701Huddingehttps://www.delmos.se
Diskrimineringsombudsmannen202100-6073Solnahttps://www.do.se
Domarnämnden202100-6081Stockholmhttps://www.domstol.se
E-hälsomyndigheten202100-6552Kalmarhttps://www.ehalsomyndigheten.se
Ekobrottsmyndigheten202100-4979Stockholmhttps://www.ekobrottsmyndigheten.se
Ekonomistyrningsverket202100-5026Stockholmhttps://www.esv.se
Elsäkerhetsverket202100-4466Kristinehamnhttps://www.elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen202100-5695Eskilstunahttps://ei.se
Etikprövningsmyndigheten202100-6925Uppsalahttps://etikprovningsmyndigheten.se
Exportkreditnämnden202100-2098Stockholmhttps://www.ekn.se
Fastighetsmäklarinspektionen202100-4870Karlstadhttps://fmi.se
Fideikommissnämnden202100-0043Stockholmhttps://www.kammarkollegiet.se
Finansinspektionen202100-4235Stockholmhttps://www.fi.se
Finanspolitiska rådet202100-5687Stockholmhttp://www.finanspolitiskaradet.se
Folke bernadotteakademin202100-5380Sandöverkenhttps://fba.se
Folkhälsomyndigheten202100-6545Solnahttps://www.folkhalsomyndigheten.se
Försäkringskassan202100-5521Hägersten, Stockholmhttps://www.forsakringskassan.se
Forskarskattenämnden202100-5893Stockholmhttps://forskarskattenamnden.se
Forskningsrådet f miljö arella näringar och samh202100-5232Stockholmhttps://www.regeringen.se
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd202100-5240Stockholmhttps://forte.se
Försvarets materielverk202100-0340Stockholmhttps://www.fmv.seFörsvar
Försvarets radioanstalt202100-0365Drottningholmhttps://www.fra.seFörsvar
Försvarshögskolan202100-4730Stockholmhttps://www.fhs.seFörsvar
Försvarsmakten202100-4615Stockholmhttps://www.forsvarsmakten.seFörsvar,Utbildning
Fortifikationsverket202100-4607Eskilstunahttps://www.fortifikationsverket.seFörsvar
Forum för levande historia202100-5356Stockholmhttps://www.levandehistoria.se
Gentekniknämnden202100-4813Stockholmhttps://www.genteknik.se
Göteborgs universitet202100-3153Göteborghttps://www.gu.seUtbildning
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar202100-6859Stockholmhttps://www.riksdagen.se
Gymnastik- och idrottshögskolan202100-4334Stockholmhttps://www.gih.seUtbildning
Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnd202100-3765Stockholmhttps://www.socialstyrelsen.se
Harpsundsnämnden202100-4250Mellösahttp://www.harpsund.se
Havs- och vattenmyndigheten202100-6420Göteborghttps://www.havochvatten.se
Högskolan dalarna202100-2908Falunhttps://www.du.seUtbildning
Högskolan i borås202100-3138Boråshttps://www.hb.seUtbildning
Högskolan i gävle202100-2890Gävlehttps://www.hig.seUtbildning
Högskolan i halmstad202100-3203Halmstadhttps://www.hh.seUtbildning
Högskolan i kristianstad202100-3195Kristianstadhttps://www.hkr.seUtbildning
Högskolan i skövde202100-3146Skövdehttps://www.his.seUtbildning
Högskolan väst202100-4052Trollhättanhttps://www.hv.seUtbildning
Högskolans avskiljandenämnd202100-6867Stockholmhttps://www.han.seUtbildning
Svenska ILO-kommittén202100-5877Stockholmhttps://svenskailo-kommitten.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring202100-5414Katrineholmhttps://www.iaf.se
Inspektionen för socialförsäkringen202100-6248Göteborghttps://isf.se
Inspektionen för strategiska produkter202100-4912Solnahttps://isp.se
Inspektionen för vård och omsorg202100-6537Stockholmhttps://www.ivo.se
Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering202100-4946Uppsalahttps://www.ifau.se
Institutet för rymdfysik202100-3567Kirunahttps://www.irf.se
Institutet för språk och folkminnen202100-1082Uppsalahttps://www.isof.se
Integritetsskyddsmyndigheten202100-0050Stockholmhttps://www.imy.se
Jämställdhetsmyndigheten202100-6693Angeredhttps://www.jamstalldhetsmyndigheten.se
Justitiekanslern202100-0035Stockholmhttps://www.jk.se
Kammarkollegiet202100-0829Stockholmhttps://www.kammarkollegiet.se
Karlstads universitet202100-3120Karlstadhttps://www.kau.seUtbildning
Kärnavfallsfonden202100-4904Stockholmhttp://www.karnavfallsfonden.se
Karolinska institutet202100-2973Solna, Stockholmhttps://ki.se
Kemikalieinspektionen202100-3880Sundbyberghttps://www.kemi.se
Klimatpolitiska rådet202100-6719Stockholmhttps://www.klimatpolitiskaradet.se
Kommerskollegium202100-2007Stockholmhttps://www.kommerskollegium.se
Konjunkturinstitutet202100-0845Stockholmhttps://www.konj.se
Konkurrensverket202100-4342Stockholmhttps://www.konkurrensverket.se
Konstfack202100-1199Hägersten, Stockholmhttps://www.konstfack.se
Konstnärsnämnden202100-3252Stockholmhttps://www.konstnarsnamnden.se
Konsumentverket202100-2064Karlstadhttps://www.konsumentverket.se
Krigsförsäkringsnämnden202100-5810Stockholmhttps://www.regeringen.se
Kriminalvården202100-0225Norrköpinghttps://www.kriminalvarden.se
Kronofogdemyndigheten202100-5646Sundbyberghttps://www.kronofogden.se
Kungliga biblioteket202100-1710Stockholmhttps://www.kb.se
Kungliga konsthögskolan202100-2957Stockholmhttps://kkh.seUtbildning
Kungliga musikhögskolan202100-1215Stockholmhttps://www.kmh.seUtbildning
Kungliga tekniska högskolan202100-3054Stockholmhttps://www.kth.seUtbildning
Kustbevakningen202100-3997Karlskronahttps://www.kustbevakningen.se
Lagrådet202100-5315Stockholmhttps://www.lagradet.se
Läkemedelsverket202100-4078Uppsalahttps://www.lakemedelsverket.se
Länsstyrelsen i blekinge län202100-2320Karlskronahttps://www.lansstyrelsen.se/blekingeLänsstyrelse
Länsstyrelsen i dalarnas län202100-2429Falunhttps://www.lansstyrelsen.se/dalarnaLänsstyrelse
Länsstyrelsen i gävleborgs län202100-2437Gävlehttps://www.lansstyrelsen.se/gavleborgLänsstyrelse
Länsstyrelsen i gotlands län202100-2312Visbyhttps://www.lansstyrelsen.se/gotlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i hallands län202100-2353Halmstadhttps://www.lansstyrelsen.se/hallandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i jämtlands län202100-2452Östersundhttps://www.lansstyrelsen.se/jamtlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i jönköpings län202100-2288Jönköpinghttps://www.lansstyrelsen.se/jonkopingLänsstyrelse
Länsstyrelsen i kalmar län202100-2304Kalmarhttps://www.lansstyrelsen.se/kalmarLänsstyrelse
Länsstyrelsen i kronobergs län202100-2296Växjöhttps://www.lansstyrelsen.se/kronobergLänsstyrelse
Länsstyrelsen i norrbottens län202100-2478Luleåhttps://www.lansstyrelsen.se/norrbottenLänsstyrelse
Länsstyrelsen i örebro län202100-2403Örebrohttps://www.lansstyrelsen.se/orebroLänsstyrelse
Länsstyrelsen i östergötlands län202100-2270Linköpinghttps://www.lansstyrelsen.se/ostergotlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i skåne län202100-2346Malmöhttps://www.lansstyrelsen.se/skaneLänsstyrelse
Länsstyrelsen i södermanlands län202100-2262Nyköpinghttps://www.lansstyrelsen.se/sodermanlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i stockholms län202100-2247Stockholmhttps://www.lansstyrelsen.se/stockholmLänsstyrelse
Länsstyrelsen i uppsala län202100-2254Uppsalahttps://www.lansstyrelsen.se/uppsalaLänsstyrelse
Länsstyrelsen i värmlands län202100-2395Karlstadhttps://www.lansstyrelsen.se/varmlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i västerbottens län202100-2460Umeåhttps://www.lansstyrelsen.se/vasterbottenLänsstyrelse
Länsstyrelsen i västernorrlands län202100-2445Härnösandhttps://www.lansstyrelsen.se/vasternorrlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i västmanlands län202100-2411Västeråshttps://www.lansstyrelsen.se/vastmanlandLänsstyrelse
Länsstyrelsen i västra götalands län202100-2361Göteborghttps://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotalandLänsstyrelse
Lantmäteriet202100-4888Gävlehttps://www.lantmateriet.se
Linköpings universitet202100-3096Linköpinghttps://liu.seUtbildning
Linnéuniversitetet202100-6271Växjöhttps://lnu.seUtbildning
Livsmedelsverket202100-1850Uppsalahttps://www.livsmedelsverket.se
Lokala säkerhetsnämnden vid barsebäck202100-6727Kävlingehttps://www.karnkraftskommunerna.seEnergi
Lokala säkerhetsnämnden vid forsmark202100-6735Östhammarhttp://www.osthammar.seEnergi
Lokala säkerhetsnämnden vid oskarshamn202100-6743Oskarshamnhttps://www.oskarshamn.seEnergi
Lokala säkerhetsnämnden vid ringhals202100-6750Varberghttps://www.varberg.seEnergi
Lokala säkerhetsnämnden vid studsvik202100-6768Nyköpinghttps://nykoping.seEnergi
Luleå tekniska universitet202100-2841Luleåhttps://www.ltu.seUtbildning
Lunds universitet202100-3211Lundhttps://www.lu.seUtbildning
Mälardalens högskola202100-2916Västeråshttps://www.mdh.seUtbildning
Malmö universitet202100-4920Malmöhttps://mau.seUtbildning
Medlingsinstitutet202100-5174Stockholmhttps://www.mi.se
Migrationsverket202100-2163Norrköpinghttps://www.migrationsverket.se
Mittuniversitetet202100-4524Sundsvallhttps://www.miun.seUtbildning
Moderna museet202100-5091Stockholmhttps://www.modernamuseet.seMuseum
Myndigheten för arbetsmiljökunskap202100-6875Gävlehttps://mynak.se
Myndigheten för delaktighet202100-5588Sundbyberghttps://www.mfd.se
Myndigheten för digital förvaltning202100-6883Sundsvallhttps://www.digg.se
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd202100-4169Skellefteåhttps://mfof.se
Myndigheten för kulturanalys202100-6404Göteborghttps://kulturanalys.se
Myndigheten för press, radio och tv202100-6347Johanneshov, Stockholmhttps://www.mprt.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap202100-5984Karlstadhttps://www.msb.se
Myndigheten för stöd till trossamfund202100-5141Brommahttps://www.myndighetensst.se
Myndigheten för tillgängliga medier202100-3591Malmöhttps://www.mtm.se
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser202100-6164Östersundhttps://www.tillvaxtanalys.se
Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor202100-1173Växjöhttps://www.mucf.se
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys202100-6412Stockholmhttps://www.vardanalys.se
Myndigheten för yrkeshögskolan202100-6230Västeråshttps://www.myh.seUtbildning
Nämnden för hemslöjdsfrågor202100-4144Stockholmhttps://nfh.se
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning202100-6933Uppsalahttps://www.oredlighetsprovning.se
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor202100-5786Stockholmhttps://www.regeringen.se
Nämnden mot diskriminering202100-6206Stockholmhttps://namndenmotdiskriminering.se
Nationalmuseum202100-1108Stockholmhttps://www.nationalmuseum.seMuseum
Naturhistoriska riksmuseet202100-1124Stockholmhttps://www.nrm.seMuseum
Naturvårdsverket202100-1975Stockholmhttps://www.naturvardsverket.se
Nordiska afrikainstitutet202100-2726Uppsalahttps://nai.uu.se
Notarienämnden202100-6032Jönköpinghttps://www.domstol.se/notarienamnden
Oljekrisnämnden202100-6776Stockholmhttps://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/oljekrisnamnden
Örebro universitet202100-2924Örebrohttps://www.oru.seUtbildning
Överklagandenämnden för etikprövning202100-5463Stockholmhttps://www.onep.se
Överklagandenämnden för högskolan202100-4375Statliga förvaltningsmyndigheterhttps://www.onh.se
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag202100-6024Sundsvallhttps://www.domstol.se/overklagandenamnden-for-namndemannauppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd202100-5273Härnösandhttps://oks.se
Patent- och registreringsverket202100-2072Stockholmhttps://www.prv.se
Patentombudsnämnden202100-6370Sundsvallhttps://bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud
Pensionsmyndigheten202100-6255Stockholmhttps://www.pensionsmyndigheten.se
Polarforskningssekretariatet202100-4060Luleåhttps://www.polar.se
Polismyndigheten202100-0076Stockholmhttps://polisen.se
Post- och telestyrelsen202100-4359Stockholmhttps://www.pts.se
Rättshjälpsnämnden202100-6008Sundsvallhttps://www.domstol.se/rattshjalpsnamnden
Rättshjälpsmyndigheten202100-6016Sundsvallhttps://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten
Rättsmedicinalverket202100-4227Stockholmhttps://www.rmv.se
Regeringskansliet202100-3831Stockholmhttps://www.regeringen.se
Revisorsinspektionen202100-4805Stockholmhttps://www.revisorsinspektionen.se
Riksantikvarieämbetet202100-1090Stockholmhttps://www.raa.se
Riksarkivet202100-1074Täbyhttps://riksarkivet.se
Riksgäldskontoret202100-2635Stockholmhttps://www.riksgalden.se
Riksvärderingsnämnden202100-6784Stockholmhttps://www.riksdagen.se
Rymdstyrelsen202100-2585Solnahttps://www.rymdstyrelsen.se
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden202100-5703Stockholmhttps://www.sakint.se
Säkerhetspolisen202100-6594Solna, Stockholmhttps://www.sakerhetspolisen.se
Sameskolstyrelsen202100-4631Jokkmokkhttps://sameskolstyrelsen.seUtbildning
Sametinget202100-4573Kirunahttps://www.sametinget.se
Sida202100-4789Stockholmhttps://www.sida.se
Skatterättsnämnden202100-5901Stockholmhttps://skatterattsnamnden.se
Skatteverket202100-5448Solnahttps://www.skatteverket.se
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor202100-5869Stockholmhttps://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skiljenamnden-i-vissa-trygghetsfragor
Skogsstyrelsen202100-5612Jönköpinghttps://www.skogsstyrelsen.se
Skolforskningsinstitutet202100-6602Solnahttps://www.skolfi.se
Skolväsendets överklagandenämnd202100-5729Stockholmhttps://www.overklagandenamnden.se
Socialstyrelsen202100-0555Stockholmhttps://www.socialstyrelsen.se
Södertörns högskola202100-4896Huddingehttps://www.sh.seUtbildning
Specialpedagogiska skolmyndigheten202100-5745Härnösandhttps://www.spsm.se
Spelinspektionen202100-3310Strängnäshttps://www.spelinspektionen.se
Statens ansvarsnämnd202100-5836Stockholmhttp://statensansvarsnamnd.se
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering202100-4417Stockholmhttps://www.sbu.se
Statens centrum för arkitektur och design202100-3427Stockholmhttps://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-centrum-for-arkitektur-och-design
Energimyndigheten202100-5000Eskilstunahttps://www.energimyndigheten.se
Statens fastighetsverk202100-4474Stockholmhttps://www.sfv.se
Statens försvarshistoriska museer202100-0464Stockholmhttps://www.sfhm.se
Statens geotekniska institut202100-0712Linköpinghttps://www.sgi.se
Statens haverikommission202100-3260Stockholmhttps://www.havkom.se
Statens historiska museer202100-4953Stockholmhttps://shm.se
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten202100-6214Kistahttp://www.siun.se
Statens institutionsstyrelse202100-4508Solnahttps://www.stat-inst.se
Jordbruksverket202100-4151Jönköpinghttps://jordbruksverket.se
Statens konstråd202100-1033Stockholmhttps://statenskonstrad.se
Kulturrådet202100-1280Stockholmhttps://www.kulturradet.se
Statens maritima och transporthistoriska museer202100-1132Karlskronahttps://www.smtm.se
Statens medieråd202100-6396Stockholmhttps://www.statensmedierad.se
Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur)202100-5075Göteborghttps://www.varldskulturmuseerna.se
Statens musikverk202100-3666Stockholmhttps://musikverket.se
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar202100-5778Stockholmhttps://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-namnd-for-arbetstagares-uppfinningar2
Statens överklagandenämnd202100-4763Stockholmhttps://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-myndigheter/statens-overklagandenamnd
Statens servicecenter202100-6453Gävlehttps://www.statenssc.se
Statens skaderegleringsnämnd202100-5828Stockholmhttps://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-myndigheter/statens-skaderegleringsnamnd
skolinspektionen (Statens skolinspektion)202100-6065Stockholmhttps://www.skolinspektionen.seUtbildning
Skolverket (Statens skolverk)202100-4185Solnahttps://www.skolverket.seUtbildning
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd202100-5851Sundsvallhttps://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-tjanstepensions--och-grupplivnamnd
Statens tjänstepensionsverk202100-0928Sundsvallhttps://www.spv.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut202100-0704Linköpinghttps://www.vti.se
Statens veterinärmedicinska anstalt202100-1868Uppsalahttps://www.sva.se
Statistiska centralbyrån202100-0837Örebrohttps://www.scb.se
Statskontoret202100-0852Stockholmhttps://www.statskontoret.se
Stockholms konstnärliga högskola202100-6560Stockholmhttps://www.uniarts.se
Stockholms universitet202100-3062Stockholmhttps://www.su.se
Strålsäkerhetsmyndigheten202100-5737Katrineholm, Stockholmhttps://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll202100-3815Boråshttps://www.swedac.se
Styrelsen för samefonden202100-6800Kirunahttps://www.sametinget.se/samefonden
Svenska esf-rådet202100-5224Gävlehttps://www.esf.se
Svenska fao-kommittén202100-6818Stockholmhttps://www.svenskafaokommitten.se
Svenska institutet202100-4961Stockholmhttps://si.se
Svenska institutet för europapolitiska studier202100-5331Stockholmhttps://www.sieps.se
Sveriges författarfond202100-3583Stockholmhttps://www.svff.se
Sveriges geologiska undersökning202100-2528Uppsalahttps://www.sgu.se
Sveriges lantbruksuniversitet202100-2817Uppsalahttps://www.slu.seUtbildning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut202100-0696Norrköpinghttps://www.smhi.se
Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, tlv202100-5364Stockholmhttps://www.tlv.se
Tillväxtverket202100-6149Stockholmhttps://tillvaxtverket.se
Totalförsvarets forskningsinstitut202100-5182Kista, Stockholmhttps://www.foi.se
Pliktverket (Totalförsvarets plikt- och prövningsverk)202100-4771Karlstadhttps://pliktverket.se
Trafikanalys202100-6305Stockholmhttps://www.trafa.se
Trafikverket202100-6297Borlängehttps://www.trafikverket.se
Transportstyrelsen202100-6099Norrköpinghttps://www.transportstyrelsen.se
Tullverket202100-0969Stockholmhttps://www.tullverket.se
Umeå universitet202100-2874Umeåhttps://www.umu.seUtbildning
Universitets- och högskolerådet202100-6487Solnahttps://www.uhr.seUtbildning
Universitetskanslersämbetet202100-6495Stockholmhttps://www.uka.se
Upphandlingsmyndigheten202100-6610Solnahttps://www.upphandlingsmyndigheten.se
Uppsala universitet202100-2932Uppsalahttps://www.uu.seUtbildning
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd202100-6826Stockholmhttps://www.regeringen.se
Valmyndigheten202100-5281Statliga förvaltningsmyndigheterhttps://www.val.se
Verket för innovationssystem202100-5216Stockholmhttps://www.vinnova.se
Vetenskapsrådet202100-5208Stockholmhttps://www.vr.se

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter