Postort-Kommun-Lan

Sveriges postorter med koppling till kommun och län.(I de fall kommunerna beskriver sig som -stad eller Region- är dessa namngivna som -kommun.) Länk till CSV: https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Postort-Kommun-Lan.csv

Län Kommun DeSO RegSO

Tabell med samtliga län, kommuner, DeSO, RegSO och tillhörande nummer koder samt indelningar. https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/LanKommunDeso.csv Power BI användning ”Get data”/”Web” för att gå direkt mot datakällan eller ladda ner filen lokalt. Användningsområden:Lista med samtliga DeSOLista med samtliga RegSOLista med Kommunnamn och kommunkod Kolumn Förklaring Exempelvärde LnNamn Länsnamn Blekinge län LnNamn.kort Länsnamn förkortning Blekinge LnKod Länskod 10 […]

Län

Tabell: LnNamn LnBokstav LnKod LnResidensstad Latitude(Res) Longitude(Res) LstAdress(Länsstyrelsekontor)

Kommungruppsindelning

Tabell: Grupp Kommunkod Kommun namn Huvudgrupp kod Huvudgrupp namn Kommungrupp kod Kommungrupp 2017 namn Länskod Län namn Landsting/region namn

Singel-Country

Tabell: Länder – Endast en förekomst per land. Country/Region/Subregion/Alpha2/Alpa3/NrCode/Internet-domän

Multi-Country

Tabell: Världen länder – olika benämning/stavning av samma land vilket gör att det finns dubbletter.
Nya varianter tillkommer succesivt

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter