Hur du använder utvalda DAX

DAX

Site URL som parameter

Scenario: Du vill kunna byta source/datakällan som är en URL(ex en Sharepoint-lista).(Bra om du har flera query som använder samma källa och du vill ändra

Ta bort ”/” i slutet av rad

För att ta bort ”/” eller annat tecken i slutet av en rad gör föjlande. Markera önskad kolumn och välj ”Format”/”Trim”Därefter ”Advanced Editor” Ersätt Text.Trim

Epoch (also known as UNIX time)

I vissa fall kan tids-kolumner se underliga ut när du hämtar in dessa i Power BI ex 1614609887869 som borde vara 2021-03-01 14:44:47. Troligen är

Välj värde beroende på

Välj värde beroende på om värde är BLANK.Om Xdatum är BLANK – Välj YdatumOm Ydatum är BLANK – Välj XdatumAnnars välj Xdatum Column =SWITCH (TRUE

Parameter i Advanced Editor

Scenario: Jag vill ersätta ett värde med en parameter. Lösningen kan sedan göras om till en funktion för att hämta in data för flera värden(DeSO

Mailto

När du vill skapa ett mail utifrån data som “posten” innehåller. New column: Mailto =“mailto:”& Customers[email]& “?subject=Vi har inte glömt bort dig “& Customers[ContactName]& “!”& “&body=Hej!%0A” //Hej&

TRUE/FALSE exempel

Ibland vill man ha TRUE/FALSE för ex att kunna framhäva(filtrera) saker. = IF(SUM(’InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) >200000, TRUE(), false())

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter