Scenario: Jag vill ersätta ett värde med en parameter. Lösningen kan sedan göras om till en funktion för att hämta in data för flera värden(DeSO i detta fall).

1. Skapa en parameter(Parameter3), se till att Type=text.
2. Ge den samma innehåll som det du vill ersätta men lägg också till ” före och efter – ”0114A0010”

I nedan fall behöver

Innan:

let content = ”{
””query””: [
{
””code””: ””Region””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
””0114A0010″”
]
}…

Efter:

let content = ”{
””query””: [
{
””code””: ””Region””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
” & Parameter3 & ”
]
}…

Hela exemplet:

let content = ”{
””query””: [
{
””code””: ””Region””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
” & Parameter3 & ”
]
}
},
{
””code””: ””UtlBakgrund””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
””2″”,
””1″”
]
}
},
{
””code””: ””Kon””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
””1″”,
””2″”,
””1+2″”
]
}
},
{
””code””: ””Tid””,
””selection””: {
””filter””: ””item””,
””values””: [
””2019″”
]
}
}
],
””response””: {
””format””: ””json””
}
} ”,Source = Json.Document(Web.Contents(”http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/BE/BE0101/BE0101Y/FolkmDesoBakgrKon”, [Content=Text.ToBinary(content)])),
data = Source[data],
#”Converted to Table” = Table.FromList(data, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
#”Expanded Column1″ = Table.ExpandRecordColumn(#”Converted to Table”, ”Column1”, {”key”, ”values”}, {”key”, ”values”}),
#”Extracted Values” = Table.TransformColumns(#”Expanded Column1″, {”key”, each Text.Combine(List.Transform(, Text.From), ”;”), type text}), #”Split Column by Delimiter” = Table.SplitColumn(#”Extracted Values”, ”key”, Splitter.SplitTextByDelimiter(”;”, QuoteStyle.Csv), {”key.1”, ”key.2”, ”key.3”, ”key.4″}), #”Extracted Values1″ = Table.TransformColumns(#”Split Column by Delimiter”, {”values”, each Text.Combine(List.Transform(, Text.From)), type text}),
#”Renamed Columns” = Table.RenameColumns(#”Extracted Values1″,{{”key.1”, ”DeSO”}, {”key.3”, ”Kon”}, {”key.2”, ”UtlBakgrund”}, {”key.4”, ”Year”}})
in
#”Renamed Columns”

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter