Återanvändbara tabeller, CSV, TopoJSON

DATA

Tips: Hämta tabell-data direkt till Power BI(Get Data/Web) genom att fylla i adressen till sidan där tabellen finns. 

Singel-Country

Tabell: Länder – Endast en förekomst per land. Country/Region/Subregion/Alpha2/Alpa3/NrCode/Internet-domän

Postort-Kommun-Lan

Sveriges postorter med koppling till kommun och län.(I de fall kommunerna beskriver sig som -stad eller Region- är dessa namngivna som -kommun.) Länk till CSV:

Northwind Dataset i xlsx-format

Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998. https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx Power BI rapport med endast ovan

Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet

https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet.csv Samma innehåll som tabell: https://www.dataman.se/data/multi-country I vissa lägen är det mer effektivt att använda en csv-fil än att importera en tabell. Tabellen uppdateras löpande

Multi-Country

Tabell: Världen länder – olika benämning/stavning av samma land vilket gör att det finns dubbletter.
Nya varianter tillkommer succesivt

Län Kommun DeSO RegSO

Tabell med samtliga län, kommuner, DeSO, RegSO och tillhörande nummer koder samt indelningar. https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/LanKommunDeso.csv Power BI användning ”Get data”/”Web” för att gå direkt mot datakällan

Län

Tabell: LnNamn LnBokstav LnKod LnResidensstad Latitude(Res) Longitude(Res) LstAdress(Länsstyrelsekontor)

Kön baserat på förnamn

CSV: Baseras på data från SCB. I de fall där både män och kvinnor kan ha samma förnamn är det den med flest antal bärare

Kommungruppsindelning

Tabell: Grupp Kommunkod Kommun namn Huvudgrupp kod Huvudgrupp namn Kommungrupp kod Kommungrupp 2017 namn Länskod Län namn Landsting/region namn

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter