https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet.csv

Samma innehåll som tabell: https://www.dataman.se/data/multi-country

I vissa lägen är det mer effektivt att använda en csv-fil än att importera en tabell. Tabellen uppdateras löpande och exporteras till csv vid behov.