Northwind Dataset i xlsx-format

Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998. https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx Power BI rapport med endast ovan data samt en datum-tabell.https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/Northwind.pbix

Postort-Kommun-Lan

Sveriges postorter med koppling till kommun och län.(I de fall kommunerna beskriver sig som -stad eller Region- är dessa namngivna som -kommun.) Länk till CSV: https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Postort-Kommun-Lan.csv

Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet

https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet.csv Samma innehåll som tabell: https://www.dataman.se/data/multi-country I vissa lägen är det mer effektivt att använda en csv-fil än att importera en tabell. Tabellen uppdateras löpande och exporteras till csv vid behov.

Kön baserat på förnamn

CSV: Baseras på data från SCB. I de fall där både män och kvinnor kan ha samma förnamn är det den med flest antal bärare som avgör vilket kön namnet räknas till. https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/FornamnKon-191228.csv

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter