CSV: Baseras på data från SCB. I de fall där både män och kvinnor kan ha samma förnamn är det den med flest antal bärare som avgör vilket kön namnet räknas till.
https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/FornamnKon-191228.csv

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter