CSV: Baseras på data från SCB. I de fall där både män och kvinnor kan ha samma förnamn är det den med flest antal bärare som avgör vilket kön namnet räknas till.
https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/FornamnKon-191228.csv