Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.
Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998.

https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx

Power BI rapport med endast ovan data samt en datum-tabell.
https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/Northwind.pbix