Tips: Du kan använd länkarna nedan direkt i Power BI när du anger filnamn.

Världen
ShapeMap med världens länder utan antarktis
https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/TopoJSON/Topojson-World2-fixad.json

Län
ShapeMap med Länsbokstav, Länskod och Länsnamn
https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/TopoJSON/Lan_LnBokstav_LnKod_LnNamn_20191229.json

Kommun
ShapeMap med Kommunkod och kommunnamn som nycklar
https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/TopoJSON/Kommun-KnKod-KnNamn_20191230.json

DeSO
ShapeMap med samtliga DeSO områden.
https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/TopoJSON/SCB_DESO_ALL.json

ShapeMAP med Västra Götalands DeSO
https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/TopoJSON/SCB_DESO_VastraGotaland.json