Tabell med samtliga län, kommuner, DeSO, RegSO och tillhörande nummer koder samt indelningar.

https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/LanKommunDeso.csv

Power BI användning
”Get data”/”Web” för att gå direkt mot datakällan eller ladda ner filen lokalt.

Användningsområden:
Lista med samtliga DeSO
Lista med samtliga RegSO
Lista med Kommunnamn och kommunkod

KolumnFörklaringExempelvärde
LnNamnLänsnamnBlekinge län
LnNamn.kortLänsnamn förkortningBlekinge
LnKodLänskod10
LnBokstavLänsbokstavK
KnNamnKommunnamnKarlshamns kommun
KnNamn.kortKommunnamn förkortningKarlshamn
KnKodKommunkod1082
KnInd-LandstingEllerRegionNamnRegion Blekinge
KnInd-KommungruppKod6
KnInd-Kommungrupp-2017Mindre stad/tätort
KnInd-HuvudgruppNamnMindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
KnInd-HuvudgruppKodC
KnInd-HuvudgruppKodC6
DeSODemografiska statistikområden1082A0010
RegSORegionala statistikområdenMörrum-Svängsta omland

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter