I vissa fall kan tids-kolumner se underliga ut när du hämtar in dessa i Power BI ex 1614609887869 som borde vara 2021-03-01 14:44:47. Troligen är det då Epoch-tid vilket räknar millisekunder från 1970-01-01.

Du kan enkelt skapa en ny kolumn som visar datum/tid så det går att läsa genom att skapa en ”Custom Column” .

datetime(1970, 1, 1, 0, 0, 0) + #duration(0, 0, 0, [start_time]/1000)

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter