För att ta bort ”/” eller annat tecken i slutet av en rad gör föjlande.

Markera önskad kolumn och välj ”Format”/”Trim”
Därefter ”Advanced Editor”

Ersätt Text.Trim med each Text.TrimEnd(_,”/”)
(”/” kan ersättas med det tecken du vill ta bort.)

Innan
#”Trimmed Text” = Table.TransformColumns(#”Inserted Text After Delimiter”,{{”url-relation”, Text.Trim, type text}})

Efter   
#”Trimmed Text” = Table.TransformColumns(#”Inserted Text After Delimiter”,{{”url-relation”, each Text.TrimEnd(_,”/”), type text}})

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter