Välj värde beroende på om värde är BLANK.
Om Xdatum är BLANK – Välj Ydatum
Om Ydatum är BLANK – Välj Xdatum
Annars välj Xdatum

Column =
SWITCH (
TRUE ();
’ABC WS3000′[Xdatum].[Date] = BLANK (); ’ABC WS3000′[Ydatum].[Date];
’ABC WS3000′[Ydatum].[Date] = BLANK (); ’ABC WS3000′[Xdatum].[Date];
’ABC WS3000′[Xdatum].[Date]
)