Power BI – Matomo API

Google Analytics kan vara problematisk att fortsätta använda pga ogiltigförklarandet av Privacy Shield, då kan Matomo vara ett alternativ.
https://www.datainspektionen.se/nyheter/europeiska-dataskyddsstyrelsen-diskuterar-privacy-shield-domen/

Nedan följer en beskrivning hur du bygger en rapport och visualiserar statistik för dina webbar baserat spå Matomo’s API.

En rapport som visar statistik över besökare, sökord, webbläsare mm när du använder Matomo.

Förutsättningar:
Matomo (ex egen server eller docker-lösning)
Spårkod på en/flera webb(ar).
Power BI Desktop.

Logga in i Matomo

  1. Lägg till en webbplats – kopiera spårkoden och lägg in den på din webbplats.
  2. Skapa en ”Auth token” och spara ”koden”
    ex 275a78b6857999020dbefd1fefb882d8

Power BI Desktop

Get Data/Web:
Ange:
{MatomoServer}/?module=API&method=MultiSites.getAll&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

Nedan är exempel på värden, kan med fördel göras om till parameters.

{token_auth}cc07757e16d143122f7c843406a61057
{MatomoServer}https://matomo.domain.se
{DayAndDate}last30

Kommer snart…

Exempel-rapport
Ladda ner och ändra parametrarna för ”Matomo-Server” och ”…Token” så skall den fungera för din installation.
<Länk till rapport>

Fler exempel på Queries

getVisits
{MatomoServer}/?module=API&method=VisitsSummary.getVisits&idSite=all&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

MultiSites
{MatomoServer}/?module=API&method=MultiSites.getAll&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

SiteSearchKeywords
{MatomoServer}/?module=API&method=Actions.getSiteSearchKeywords&idSite=all&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

getBrowsers
{MatomoServer}/?module=API&method=DevicesDetection.getBrowsers&idSite=all&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

getOsVersions
{MatomoServer}/?module=API&method=DevicesDetection.getOsVersions&idSite=all&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

getModel
{MatomoServer}/?module=API&method=DevicesDetection.getModel&idSite=all&period=day&date={DayAndDate}&format=xml&token_auth={token_auth}

Share:

More Posts

Site URL som parameter

Scenario: Du vill kunna byta source/datakällan som är en URL(ex en Sharepoint-lista).(Bra om du har flera query som använder samma källa och du vill ändra

Power BI URL-filter

Om du vill skicka med en filtrering i URL’en https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’ Om du också vill att rapporten är i fullskärm https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?rs:Embed=true&filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’

Northwind Dataset i xlsx-format

Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998. https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx Power BI rapport med endast ovan

Skicka ett meddelande

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter