Parameter i Advanced Editor

Scenario: Jag vill ersätta ett värde med en parameter. Lösningen kan sedan göras om till en funktion för att hämta in data för flera värden(DeSO i detta fall). 1. Skapa en parameter(Parameter3), se till att Type=text. 2. Ge den samma innehåll som det du vill ersätta men lägg också till ” före och efter – […]

Län Kommun DeSO RegSO

Tabell med samtliga län, kommuner, DeSO, RegSO och tillhörande nummer koder samt indelningar. https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/LanKommunDeso.csv Power BI användning ”Get data”/”Web” för att gå direkt mot datakällan eller ladda ner filen lokalt. Användningsområden:Lista med samtliga DeSOLista med samtliga RegSOLista med Kommunnamn och kommunkod Kolumn Förklaring Exempelvärde LnNamn Länsnamn Blekinge län LnNamn.kort Länsnamn förkortning Blekinge LnKod Länskod 10 […]

Power BI & UptimeRobot API

Scenario: Jag vill hämta status från UptimeRobot och visualisera information i Power BI Desktop(och Power BI Report Server). Vad som behövs: Konto/inloggning hos UptimeRobot(går bra med gratisvariant) samt någon/några upplagda monitorer över webbsidor. Logga in på https://uptimerobot.com, klicka på ”My Settings”.På sidan(rulla ner) ser du ”API Settings”, Klicka på ”Create the Read Only API key” […]

Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet

https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/Multi-Country-Region-Subregion-A2-A3-Nr-Internet.csv Samma innehåll som tabell: https://www.dataman.se/data/multi-country I vissa lägen är det mer effektivt att använda en csv-fil än att importera en tabell. Tabellen uppdateras löpande och exporteras till csv vid behov.

Power BI – Migrationsverket – Öppna data

Hämta data från Migrationsverket via oppnadata.se och visualisera i Power BI. Antalet kommunmottagna fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt även statistik för kommunmottagna ensamkommande barn. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Migrationsverket_oppnadata.pbix

Power BI – Kolada API

Del1Vi hämtar data ifrån Kolada(Kommun- och landstingsdatabasen) via API och visualiserar dessa i Power BI. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Dataman-Kolada-1.pbix

Power BI – Statistikdatabasen SCB API

Del1 Hämta data från SCB via API och visualisera det i Power BI. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Dataman-SCB-API-1.pbix Del2Fortsättning från del 1 där vi hämtat data via SCBs API.Hämtar kommunkod från wikipedia och gör relation till tidigare data.Visualiserar medelålder per kommun eller Sverige över tid(1998-2017).

Information om domän eller IP

Hitta information om en domän eller IP. När du vill veta vilken ISP, Webbhotel,Organisation och mycket mer Hämtar data från http://ip-api.com/json Input görs med en parameter. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/IP-Domain-Info.pbix

Bilkostnad – Vad kostar det att äga/köra bil

En rapport som visar hur mycket det kostar att äga en bil utifrån flera in-parametrar.Inköpskostnad, försäkring,skatt, reparationer/underhåll, mil, %-värdeminskning mm. I “Power BI Desktop” CTRL-clicka på ex “Fasta kostnader” så kan du ändra in-parametrar. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Bilkostnad.pbix

Generera mail med innehåll från Power BI

Skapa en maillänk som öppnas i mailprogram(outlook) med förifyllda uppgifter(mottagare, subjekt och meddelande). Skapa en ny “calculated column” och formatera den som en “Web URL”(Under Modeling-flik).För att få till “brev-ikon” istället för lång text, aktivera “URL icon”(Format/Values).Exempel på “calculated column”:Mailto =“mailto:”& Customers[email]& “?subject=Vi har inte glömt bort dig “& Customers[ContactName]& “!”& “&body=Hej!%0A” //Hej& “Hoppas du har […]

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter