Power BI & UptimeRobot API

Scenario: Jag vill hämta status från UptimeRobot och visualisera information i Power BI Desktop(och Power BI Report Server).

Vad som behövs: Konto/inloggning hos UptimeRobot(går bra med gratisvariant) samt någon/några upplagda monitorer över webbsidor.

Logga in på https://uptimerobot.com, klicka på ”My Settings”.
På sidan(rulla ner) ser du ”API Settings”, Klicka på ”Create the Read Only API key”

Kopiera API-key genom att klicka på ”Copy to Clipboard”.

Öppna Power BI Desktop -> Get data -> Blank Query
Klicka på ”Advanced Editor”.
Ersätt innehållet med nedan samt ändra till din API-key som du kopierat tidigare. (Exempel api_key nedan är inte längre aktiv…)

let
   content = [
      #”api_key”=”ur202988-e6574769dde65273bfb40b2e”,
      #”format” = ”json”,
      #”logs” = ”1”
   ],
   query = Text.ToBinary(Uri.BuildQueryString(content)),
   Url = ”https://api.uptimerobot.com/v2/getMonitors”,
   Options = [
   Headers=[
      #”Content-type”=”application/x-www-form-urlencoded”,
      #”cache-control”=”no-cache”],
      Content=query
   ],
   result = Web.Contents(Url, Options)
in
    result

Öppna som ”Json”

Klicka på List (efter monitors)

Klicka på ”To Table” – Därefter ”OK”

Expandera genom att klicka på pilarna till höger om ”Column1”.

Bocka ur ”Use original column name as prefix” (valfritt), därefter OK.

Du har nu en tabell med det du är ute efter

Det som kanske är mest intressant är Status.
Status
0 – paused
1 – not checked yet
2 – up
8 – seems down
9 – down

Du kan läsa vad de olika värdena innebär https://uptimerobot.com/api

Klart!

Share:

More Posts

Site URL som parameter

Scenario: Du vill kunna byta source/datakällan som är en URL(ex en Sharepoint-lista).(Bra om du har flera query som använder samma källa och du vill ändra

Power BI URL-filter

Om du vill skicka med en filtrering i URL’en https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’ Om du också vill att rapporten är i fullskärm https://server.domain.se/reports/powerbi/folder/reportname?rs:Embed=true&filter=tabell/kolumn eq ’filter-on’

Northwind Dataset i xlsx-format

Ett dataset baserad på Northwind-dataset konverterad till xlsx-format för enkel redigering.Datum är ändrade till 2018-2020 mot tidigare 1996-1998. https://github.com/Axelsson2000/data/raw/master/northwind/NorthWind-Dataset-Modified.xlsx Power BI rapport med endast ovan

Skicka ett meddelande

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter