Bilkostnad – Vad kostar det att äga/köra bil

En rapport som visar hur mycket det kostar att äga en bil utifrån flera in-parametrar.Inköpskostnad, försäkring,skatt, reparationer/underhåll, mil, %-värdeminskning mm. I “Power BI Desktop” CTRL-clicka på ex “Fasta kostnader” så kan du ändra in-parametrar. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Bilkostnad.pbix

Generera mail med innehåll från Power BI

Skapa en maillänk som öppnas i mailprogram(outlook) med förifyllda uppgifter(mottagare, subjekt och meddelande). Skapa en ny “calculated column” och formatera den som en “Web URL”(Under Modeling-flik).För att få till “brev-ikon” istället för lång text, aktivera “URL icon”(Format/Values).Exempel på “calculated column”:Mailto =“mailto:”& Customers[email]& “?subject=Vi har inte glömt bort dig “& Customers[ContactName]& “!”& “&body=Hej!%0A” //Hej& “Hoppas du har […]

Fruktkorg och frukttyp – 2st tabeller

2st tabeller som har en relation. Frukttyp[Tabell]Frukt[kolumn] (ex Apelsin, Banan, Citron, Äpple…) Fruktkorg[Tabell]Frukt[kolumn] (ex Apelsin, Banan…)Antal[kolumn] (Heltal)Visa relaterade frukter Related Fruktkorg = RELATED(Fruktkorg[Frukt])Antalet frukter i den relaterade tabellenHur många av varje finns det i korgen? = RELATED(Fruktkorg[Antal])Finns frukten med på fruktkorgslistan? = NOT(ISBLANK(RELATED(Fruktkorg[Frukt])))Saknas frukten med på fruktkorgslistan? = ISBLANK(RELATED(Fruktkorg[Frukt]))Finns det mer än 2? = IF(Frukttyp[Hur många av varje finns […]

Kön baserat på förnamn

CSV: Baseras på data från SCB. I de fall där både män och kvinnor kan ha samma förnamn är det den med flest antal bärare som avgör vilket kön namnet räknas till. https://raw.githubusercontent.com/Axelsson2000/data/master/FornamnKon-191228.csv

Län

Tabell: LnNamn LnBokstav LnKod LnResidensstad Latitude(Res) Longitude(Res) LstAdress(Länsstyrelsekontor)

Mailto

När du vill skapa ett mail utifrån data som “posten” innehåller. New column: Mailto =“mailto:”& Customers[email]& “?subject=Vi har inte glömt bort dig “& Customers[ContactName]& “!”& “&body=Hej!%0A” //Hej& “Hoppas du har fint väder i “& Customers[City]& “. %0A” //. och radbryt& “%0A” //radbryt& “Med vänlig hälsning. %0A”& “Företaget.”

SLÅ IHOP “texter”

SLÅ-IHOP-TEXTER – Bättre = TODAY() & “-” & TODAY()//Denna är bättre än CONCATENATE

Kommungruppsindelning

Tabell: Grupp Kommunkod Kommun namn Huvudgrupp kod Huvudgrupp namn Kommungrupp kod Kommungrupp 2017 namn Länskod Län namn Landsting/region namn

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter