Singel-Country

Tabell: Länder – Endast en förekomst per land. Country/Region/Subregion/Alpha2/Alpa3/NrCode/Internet-domän

Multi-Country

Tabell: Världen länder – olika benämning/stavning av samma land vilket gör att det finns dubbletter.
Nya varianter tillkommer succesivt

TRUE/FALSE exempel

Ibland vill man ha TRUE/FALSE för ex att kunna framhäva(filtrera) saker. = IF(SUM(’InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) >200000, TRUE(), false())

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter