Parameter i Advanced Editor

Scenario: Jag vill ersätta ett värde med en parameter. Lösningen kan sedan göras om till en funktion för att hämta in data för flera värden(DeSO i detta fall). 1. Skapa en parameter(Parameter3), se till att Type=text. 2. Ge den samma innehåll som det du vill ersätta men lägg också till ” före och efter – […]