Power BI – Migrationsverket – Öppna data

Hämta data från Migrationsverket via oppnadata.se och visualisera i Power BI. Antalet kommunmottagna fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt även statistik för kommunmottagna ensamkommande barn. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Migrationsverket_oppnadata.pbix

Power BI – Kolada API

Del1Vi hämtar data ifrån Kolada(Kommun- och landstingsdatabasen) via API och visualiserar dessa i Power BI. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Dataman-Kolada-1.pbix

Power BI – Statistikdatabasen SCB API

Del1 Hämta data från SCB via API och visualisera det i Power BI. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/Dataman-SCB-API-1.pbix Del2Fortsättning från del 1 där vi hämtat data via SCBs API.Hämtar kommunkod från wikipedia och gör relation till tidigare data.Visualiserar medelålder per kommun eller Sverige över tid(1998-2017).

Information om domän eller IP

Hitta information om en domän eller IP. När du vill veta vilken ISP, Webbhotel,Organisation och mycket mer Hämtar data från http://ip-api.com/json Input görs med en parameter. https://github.com/Axelsson2000/powerbi-example-reports/raw/master/IP-Domain-Info.pbix

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Areas

Newsletter

Sign up to our non-existing newsletter